Friedhelm Falke, Ausstellung, Malerei, Kunstraum K634, Köln, 2019

Friedhelm Falke / "Kontext" / 2019

Friedhelm Falke, Ausstellung, Malerei, Kunstraum K634, Köln, 2019
Friedhelm Falke, Ausstellung, Malerei, Kunstraum K634, Köln, 2019

René Zäch, Ausstellung, Kunstraum K634, Köln, 2019

René Zäch / "The visitor" / 2020

 

René Zäch, Ausstellung, Kunstraum K634, Köln, 2019
Annebarbe Kau, Ausstellung, Kunstraum K634, Köln, 2019

Annebarbe Kau / "Kleinod" / 2019

Annebarbe Kau, Ausstellung, Kunstraum K634, Köln, 2019